KI503A

  • Đối với các ứng dụng trong các khu vực nguy hiểm
  • Dễ dàng cài đặt phạm vi cảm biến thông qua chiết áp
  • Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Kết nối trực tiếp với điều khiển nhà máy mà không cần chuyển mạch bộ khuếch đại
  • Chức năng đầu ra bổ sung NO / NC