KI0024

  • Dễ dàng cài đặt phạm vi cảm biến thông qua chiết áp
  • Với giai đoạn đầu ra AC / DC kết hợp
  • Công nghệ hai dây
  • Khả năng chống ồn cao
  • Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng có thể lập trình