IFS204

  • Đặc biệt là nhà ở ngắn để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
  • Vỏ kim loại mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Tần số chuyển mạch rất cao
  • Dải cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao