IE5287

  • Để sử dụng trong trường hợp không gian bị hạn chế
  • Với đầu nối M8 tiết kiệm không gian
  • Vỏ kim loại mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Tần số chuyển mạch rất cao
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch