IFS205

  • Vỏ kim loại mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Tần số chuyển mạch rất cao
  • Dải cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao
  • Nhãn loại laser dễ đọc vĩnh viễn