DU110S

  • Để phát hiện an toàn tốc độ thấp
  • Dễ dàng cài đặt giá trị cài sẵn thông qua công tắc xoay
  • Phạm vi tốc độ điều chỉnh rất lớn
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ hoạt động, phát hành, lỗi và trạng thái chuyển mạch
  • Giám sát hai kênh đầu vào với một rơle đầu ra riêng biệt mỗi kênh