DD110S

  • Để phát hiện an toàn tốc độ quá tốc độ
  • Để tắt ổ đĩa một cách đáng tin cậy trong trường hợp có lỗi
  • Phạm vi tốc độ điều chỉnh rất lớn
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ hoạt động, phát hành, lỗi và trạng thái chuyển mạch
  • Giám sát hai kênh đầu vào với một rơle đầu ra riêng biệt mỗi kênh