DA102S

  • Để phát hiện an toàn tốc độ thấp và bế tắc
  • Giám sát hai kênh đầu vào với một rơle đầu ra riêng biệt mỗi kênh
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ hoạt động, lỗi và trạng thái chuyển mạch
  • Thích hợp để kích hoạt hệ thống khóa bảo vệ cửa
  • Có thể chọn điểm chuyển đổi từ bốn giá trị khác nhau