UGT512

  • Phạm vi phát hiện rất lớn
  • Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút nhấn hoặc IO-Link
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
  • Chức năng đầu ra thường mở / bình thường đóng lập trình
  • Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể