OGT100

  • Tầm bắn rất dài
  • Để sử dụng trong vận chuyển và xử lý vật liệu
  • Thiết lập trực quan độ nhạy thông qua chiết áp
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
  • Thay thế chi phí thấp cho các đơn vị có vỏ kim loại