MK5215

  • Với đàn áp các lĩnh vực không liên quan để sử dụng trong các ứng dụng hàn
  • Đầu nối với lớp phủ chống dính
  • PTFE ống bảo vệ để ngăn chặn thiệt hại do hàn splatter
  • Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
  • Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm