MFH200

  • Đối với thông tin phản hồi vị trí trên xi lanh thủy lực
  • Chịu áp lực lên đến 500 bar
  • Khuôn mặt cảm biến kim loại cho nhiệm vụ nặng nề
  • Áp suất nổ cao
  • Tuổi thọ của hơn 10 triệu chu kỳ áp suất