IFC204

  • Để sử dụng trong máy công cụ và gia công kim loại
  • Khả năng chống dầu và chất làm mát
  • Dải cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao
  • Đặc biệt là nhà ở ngắn để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
  • Nhãn loại laser dễ đọc vĩnh viễn