OGP200

  • Vỏ thép không gỉ mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Tầm bắn rất dài
  • Sẵn sàng cho hoạt động ngay lập tức nhờ cài đặt cố định
  • Một loạt các thành phần cố định để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời