CR721S

  • Đối với các chức năng điều khiển phức tạp trong xe cộ và máy di động
  • Với nhiều kênh đầu vào và đầu ra có thể cấu hình đa chức năng
  • Giao diện CAN hiệu suất cao cho các tác vụ giao tiếp khác nhau