CR7032

  • Đối với các chức năng điều khiển phức tạp trong xe cộ và máy di động
  • Với nhiều kênh đầu vào và đầu ra có thể cấu hình đa chức năng
  • Giao diện CAN hiệu suất cao cho các tác vụ giao tiếp khác nhau
  • Để sử dụng trong các ứng dụng an toàn
  • Loại E1 được phê duyệt bởi Kraftfahrt-Bundesamt (Văn phòng Liên bang Đức về giao thông cơ giới) để sử dụng trong điều kiện khó khăn