Công nghệ Cognex Deep Learning giúp hạn chế các khuyết tật của vật liệu bán dẫn và cải thiện năng suất

Machine vision được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất vật liệu bán dẫn nhằm mục đích giám sát chặt chẽ chất lượng và phát hiện các khuyết tật như xước, xoắn, cong, thiếu chân pin. Bất kỳ một lỗi hay sai sót nhỏ nào cũng có thể là nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng và hoạt động của con chip. Với rất nhiều loại lỗi tiềm ẩn, việc lập trình thuật toán kiểm tra dựa trên một quy tắc nhất định là không hiệu quả, phức tạp và tốn thời gian. Công nghệ Cognex Deep Learning có thể giải quyết được vấn đề này.

Cognex Deep Learning cung cấp một giải pháp đơn giản để xác định tất cả các điểm bất thường, ngay cả khi điểm bất thường đó chưa từng xuất hiện. Người sử dụng sẽ dạy cho camera biết đâu là những sản phẩm tốt. Khi đó, những sản phẩm có hình dáng và đặc điểm bất thường, sai lệch với sản phẩm tốt đều được coi là sản phẩm lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *