Đọc các chuỗi kí tự cong ,kí tự có độ tương phản thấp,mã bị biến dạng,lệch và khắc kém.

            Sau khi trải qua quá trình khắc nghiệt của bài kiểm tra đóng gói,chip bán dẫn được gán số nhận dạng của nó,cái mà chứa tất cả thông tin của nhà sản xuất và thông số kỹ thuật của bản mạch .Khả năng đọc được thông tin này là rất quan trọng đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn để truy xuất nguồn gốc bên trong và bên ngoài .Người sử dụng như là bên thiết kế hệ thống và công ty lắp ráp bo mạch cần đọc các mã này để xác minh rằng họ nhận đúng chip  và các chip lắp đặt phù hợp vào bản mạch.Việc xác định và xác nhận thông tin này được thực hiện theo công nghệ thị giác máy truyền thống.

Tuy nhiên, thuật toán truyền thống gặp khó khăn trong việc đọc các chuỗi văn bản cực kì nhỏ và biến đổi được đánh dấu bằng lazer hoặc khắc hóa học trên các ICs. Các vấn đề phổ biến khác ảnh hưởng đến khả năng đọc là các bề mặt có kết cấu cao và tán xung quanh, cái mà làm biến dạng các kí tự trong hình ảnh.

Công nghệ Cognex Deep Learning giải quyết các thách thức này ,vấn đề mà không có giải pháp với công nghệ xử lí ảnh truyền thống . Công nghệ Cognex Deep Learning OCR cho phép đọc các chuỗi kí tự cong , độ tương phản kí tự thấp ,và mã bị biến dạng,lệch và khắc kém sử dụng 1 thư viện built-in được train với hàng nghìn kí tự.Công cụ OCR cũng cung cấp re – train ,nên người sử dụng có thể dung giải pháp mới hoặc kí tự đặc biệt – kí tự mà không thể xác định tự động trong lần đầu kiểm tra.Việc đọc chip để xác định số 1 cách nhanh chóng và chính xác giúp cải thiện khả năng xác định nguồn gốc cũng như đảm bảo thông tin chính xác được thu nhập và cung cấp thông tin đó nếu như cần thiết cho mai sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *