Công ty TNHH ABB Chi nhánh Bắc Ninh (KCN Tiên Sơn)
Địa chỉ: Số 1, đường TS23, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Phạm vi công việc:

1. Lắp đặt hệ thống đầu đọc QR code xác định đúng chủng loại sản phẩm đầu vào

2. Lắp đặt hệ thống camera vision xác định vị trí sản phẩm trên băng tải, dẫn hướng cho robot gắp sản phẩm chính xác