Các nhà sản xuất dược phẩm đang chịu áp lực lớn để sản xuất và phân phối một lượng lớn vắc-xin. Để bắt kịp nhu cầu ngày càng tăng, các nhà sản xuất đang dựa vào machine vision, deep learning và hệ thống đọc mã vạch công nghiệp để tự động kiểm tra, theo dõi và phân phối bao bì vắc-xin. Cho dù cung cấp vắc-xin cho tiêm chủng tiêu chuẩn hoặc để chống lại đại dịch lan rộng, các giải pháp cognex giúp các nhà cung cấp tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong khi vẫn đảm bảo giao hàng an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *