Hành trình 10 năm

Trước tiên cho phép tôi gửi lời chúc mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập VNTECHCO. Với kinh nghiệm tích luỹ trong suốt 10

Read More »

Ứng dụng Optex : Cảm biến quang điện – OPTEX-VNTECHCO

I) Optex với ngành thực phẩm
1.Đếm số lượng túi bị rơi
2.Phát hiện giấy bao bì bên ngoài bị chồng lên
3.Phát hiện sự hiện diện của túi bóng và trong suốt Đếm cốc và phát hiện định hướng
4.Phát hiện giới hạn trên / dưới của phễu
5.Phát hiện kẹo cao su đơn giản nhô ra khỏi gói Phát hiện các thùng chứa trong suốt
6.Phát hiện túi nhựa bóng
7.P.hát hiện bột bánh pizza Phát hiện cốc kem chất đống Cung cấp kích hoạt cho máy dò kim loại vật thể lạ
8.Phát hiện hướng của đồ ngọt đóng gói
9.Phát hiện mì đông lạnh Đếm thịt băm nhỏ

Read More »