VSP01A

  • Đối với các ứng dụng trong khu vực nguy hiểm
  • Bảo vệ chống quá tải máy vĩnh viễn và bế tắc bất ngờ
  • Để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán cho cảm biến rung
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Nhà ở bằng thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với khả năng bảo vệ quá tải cơ học cao