OY951S

  • Tầm bắn cực dài lên đến 60 m
  • Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
  • Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
  • Chiều rộng khu vực được bảo vệ có thể điều chỉnh trên thiết bị
  • Dễ dàng kết nối thông qua đầu nối M12 đã được thử nghiệm và thử nghiệm