MQ2000

  • Phát hiện đối tượng có thể thông qua nắp kim loại (trừ thép)
  • Tín hiệu chuyển mạch đáng tin cậy ngay cả trong trường hợp cảm biến bị bẩn nặng
  • Mạnh mẽ và chống va đập nhờ khuôn mặt hoạt động làm bằng kim loại
  • Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế