IFT200

  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Chịu sốc nhiệt độ ngay cả trong trường hợp biến động nhiệt độ thường xuyên
  • Vỏ thép không gỉ mạnh mẽ để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Khả năng chống làm sạch áp suất cao với các chất tẩy rửa tích cực
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt