E80354

  • Thẻ RFID UHF – EPCglobal / ISO18000
  • Mã hóa đáng tin cậy của sản phẩm
  • Thích hợp để sử dụng trong phạm vi nhiệt độ tăng