Động Cơ Wanshsin Micro-DC + Bộ Giảm Tốc Trung Bình Góc Phải