[Góc Vinh Danh] Team Xuất Sắc Quý 3/2021

Mỗi quý 1 lần, VNTECHCO tổ chức vinh danh những nhóm bán hàng xuất sắc nhất trong quý. Với những phần thưởng xứng đáng, đây vừa là lời động viên kịp thời của lãnh đạo Công ty đến những cá nhân này vừa là động lực cho toàn bộ nhân viên công ty cố gắng bán hàng thật tốt.

Mỗi nhân viên hay phòng ban đều đặt ra cho mình mục tiêu vào mỗi tháng và mỗi quý để họ cố gắng làm việc, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Best Seller là sự kiện vinh danh các cá nhân hay tập thể đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu ban đầu và vượt chỉ tiêu vào mỗi tháng để tán dương tinh thần làm việc cũng như khích lệ trước toàn thể nhân viên công ty.

Trong chương trình Best Sales Teams VNTECHCO, giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đã có những chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã luôn cổ gắng nỗ lực làm việc trong khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.

Và cuối cùng phần mong đợi nhất cũng đã đến, phần vinh danh các nhóm có hoạt động xuất sắc cho hạng mục giải thưởng Best Sales Teams Quý 3/2021.

Danh hiệu Best Sales Teams Quý 3/2021 đã thuộc về:

Đoàn Thị Như Nguyệt
Trần Luận

Nhóm của Như Nguyệt và Trần Luận – Trụ sở Đà Nẵng đã xuất sắc giành được giải thưởng Best Sales Teams Quý 3/2021

Tuy nhiên, với tiêu chí tuân thủ tuyệt đối chỉ thị của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, nên mãi đến hôm nay, khi tình hình đã trở nên ổn định hơn, VNTECHCO mới có thể tiến hành trao phát giải thưởng cho các cán bộ nhân viên ưu tú.

Đây chắc chắn sẽ là một động lực quý báu, thôi thúc tập thể VNTECHCO Trụ sở Đà Nẵng nói riêng và nhân viên VNTECHCO chi nhánh 3 miền tiếp tục cống hiến, nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích vượt bậc trong thời gian tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *