Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam
Địa chỉ: Đường TS6, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Phạm vi công việc:

1. Lắp đặt hệ thống camera vision đo đạc các kích thước của sợi cáp điện tử với độ chính xác cao

2. Kiểm soát chất lượng, loại bỏ các sợi cáp NG